GÅRDSPRODUKSJON

Rabarbra finnes over store deler av kloden. Allerede i år 2700 før Kristus var rabarbra en velkjent legeplante. Rabarbra ble sett på som et viktig legemiddel og derfor også en ettertraktet handelsvare mellom Østen og Europa. Rabarbra ble på slutten av 1800 tallet en alminnelig del av kjøkkenhagene i Norge og en viktig del av matlagingen, da gjerne som syltetøy, saft og vinproduksjon. Rabarbra har de siste 100 årene hatt sine opp og nedturer i det Norske kjøkkenet.

 
BARD.png

 
 

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM ELLER FACEBOOK FOR Å FØLGE
DET DAGLIGE LIVET PÅ GÅRDEN